Anótate e asiste á presentación e exposición

dos proxectos participantes

Na Confederación Empresarial de Ourense (CEO) tratamos a información que nos facilita co fin de prestar o servizo solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteñen a relación comercial ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que existe unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si en CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE estamos tratando os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Pode ter acceso a información adicional sobre como tratamos os seus datos na sección Política de privacidade e protección de datos , en esta mesma páxina web.