Aviso legal

A continuación indícanse os datos de información xeral e as condicións de privacidade desta páxina web.

DATOS DE INFORMACIÓN XERAL

 • Nome ou denominación social: Confederación Empresarial de Ourense
 • Enderezo: Praza das Damas, 1 – 32005 – Ourense
 • Correo electrónico: ceo@ceo.es
 • Teléfono: 988 391 110
 • CIF: G32012742
 • Entidade inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia: 1977/32/1/27

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O uso do nome de dominio www.ceoeconomiasocial.es está debidamente rexistrado pola empresa, con todas as garantías, segundo o disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos de a Sociedade da Información e o Comercio Electrónico. Non obstante, queda clara a plena adaptación destes termos legais á normativa vixente en materia de protección de datos, comercio electrónico, condicións do contrato, propiedade intelectual e outras disposicións subsidiarias.

1.- ACEPTACIÓN DOS TÉRMINOS LEGAIS

1.1.) O acceso a este sitio web ou o seu uso de calquera xeito implica a aceptación de todos e cada un destes Termos legais, reservándose á empresa o dereito de modificalos en calquera momento. En consecuencia, será responsabilidade de todos os visitantes e / ou usuarios ler atentamente as Condicións legais de uso vixentes en cada unha das ocasións nas que accede a este sitio web, de xeito que, se non está de acordo con calquera os mesmos que aquí se proporcionan, debe absterse de usar esta páxina web.

2.- OBXECTO

2.1.) A través do sitio web www.ceoeconomiasocial.es, ofrécese aos usuarios acceso a varios contidos, servizos, información e datos (o “contido”), que se poñen á súa disposición. A empresa resérvase o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do sitio web, así como o contido, os produtos e os servizos que nel se fornecen.

3.- CONDICIÓNS DE ACCESO

3.1.) O acceso á información dos diferentes produtos e servizos do sitio web, así como á súa navegación será gratuíto e gratuíto, polo tanto, non se require o rexistro pertinente dos usuarios coa conseguinte entrega dos seus datos persoais, nin o uso de claves ou contrasinais.

3.2.) Cando para acceder a determinados contidos ou servizos é necesario proporcionar datos persoais, os usuarios garantirán a súa veracidade, precisión, autenticidade e validez. A empresa proporcionará a estes datos o tratamento automatizado correspondente segundo a súa natureza ou finalidade, nos termos indicados no apartado de Política de protección de datos.

4.- CONDICIÓNS DE USO

4.1.) O usuario acepta facer un uso correcto e lícito do sitio web, así como dos contidos e servizos, de acordo coa lexislación aplicable en todo momento, os termos legais do sitio web, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados. e orde pública. O usuario debe absterse

 • 1. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e / ou dos seus contidos con fins ou efectos ilegais, prohibidos nestas Condicións legais, prexudiciais para os dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, desactivar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o uso normal de servizos ou documentos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo informático;
 • 2. Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web sen cumprir as condicións requiridas para tal acceso;
 • 3. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, os seus provedores ou terceiros;
 • 4. Introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que poida causar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da empresa, os seus provedores ou terceiros; 5. Intente acceder, usar e / ou manipular os datos da empresa, provedores alleos e outros usuarios;
 • 6. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso público a través de calquera forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a non ser que teña a autorización expresa do propietario dos dereitos correspondentes ou estea legalmente permitido; </ li >
 • 7. Eliminar, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e outros datos que identifiquen os dereitos da empresa ou de terceiros incorporados ao contido, así como os dispositivos de protección técnica ou calquera mecanismo de información que poida inserirse no contido. ;
 • 8. Tratar de obter datos persoais distintos dos que vostede está autorizado a coñecer, empregando medios ou procedementos ilegais e fraudulentos que poidan causar calquera tipo de dano. (Ver virus, troianos, erros, vermes, etc.)
 • 9. En particular, e meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir nin poñer a disposición de terceiros información, datos, contido, mensaxes, gráficos, debuxos, ficheiros de son e / ou imaxes, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material que.
  • a. De calquera xeito é contrario, menospreza ou viola os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente, nos tratados internacionais e no resto da lexislación; b. Inducir, incitar ou promover accións criminais, denigrantes, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes ou á orde pública xeralmente aceptados;
  • c. Inducir, incitar ou promover accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios baseados no sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
  • d. Incorporar, poñer a disposición ou permitir o acceso a produtos, elementos, mensaxes e / ou servizos que son criminais, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes ou á orde pública xeralmente aceptados .
  • e. Inducir ou pode inducir un estado de ansiedade ou medo inaceptable.
  • f. Inducir ou incitar a participar en prácticas perigosas, arriscadas ou prexudiciais para a saúde e o equilibrio mental.
  • g. Está protexido pola lexislación sobre protección intelectual ou industrial da empresa ou de terceiros sen que se autorizase o uso previsto.
  • h. É contrario á honra, á privacidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas.
  • i. Constitúe calquera tipo de publicidade.
  • j. Inclúa calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do sitio web.

5.- RESPONSABILIDADES

5.1.) A empresa non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas da empresa, que poden ser impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control. .

5.2.) A empresa pode interromper o servizo ou rescindir inmediatamente a relación co usuario se detecta que o uso do seu portal ou dalgún dos servizos ofrecidos nel son contrarios a estes termos legais.

5.3.) A empresa pon a disposición dos Usuarios un enderezo de correo electrónico ceo@ceo.es para que se revele calquera contido que poida afectar a actividade doutros usuarios, coa intención de rectificalo en caso de ser apropiado.

5.4.) A empresa non se fai responsable dos danos, perdas, reclamacións ou gastos producidos por: i. interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, retrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, causadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa fóra do control da empresa; ii. Interferencia ilexítima mediante o uso de programas maliciosos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, como virus informáticos ou calquera outro; iii. abuso impropio ou inadecuado das páxinas web da empresa; iv. erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións obsoletas do mesmo. Os administradores da empresa resérvanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente na web.

5.5.) A empresa exclúe calquera responsabilidade por danos de calquera índole que poidan deberse ao uso indebido de servizos e uso gratuíto por parte dos usuarios da web. Así mesmo, a empresa exonérase de calquera responsabilidade polo contido e a información que poida recibir como resultado dos formularios de recollida de datos, sendo a mesma só para a prestación dos servizos descritos pola empresa; Servizos como comercio en liña e solicitude de presupostos. Por outra banda, en caso de causar danos por un uso ilegal ou incorrecto dos ditos servizos.

6.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

6.1.) O usuario recoñece e acepta que todas as marcas comerciais, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e / ou calquera outro elemento inserido na páxina, son propiedade exclusiva da empresa e / ou ou terceiros, que teñen o dereito exclusivo de usalos no tráfico económico. En ningún caso o acceso ao sitio web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou transferencia total ou parcial dos devanditos dereitos, salvo que se indique expresamente o contrario. Os presentes Termos legais da páxina web non confiren aos usuarios ningún outro dereito de uso, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública da páxina web e / ou dos seus contidos distintos dos expresamente previstos nesta. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereito estará suxeito á autorización previa e expresa concedida especificamente para tal efecto pola empresa ou o terceiro propietario dos dereitos afectados.

6.2.) Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de ordenador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, son protexido como dereitos de autor pola lexislación sobre propiedade intelectual. A empresa é a propietaria dos elementos que compoñen o deseño gráfico da súa páxina web, os menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido da páxina web ou, en calquera caso, ten a correspondente autorización para o uso destes elementos. O contido proporcionado no devandito sitio web non poderá ser reproducido total ou parcialmente, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en calquera forma ou en calquera soporte, a non ser que se obteña unha autorización previa por escrito. , da mencionada Entidade.

6.3.) Do mesmo xeito, está prohibido suprimir, eludir ou manipular o “copyright” e a empresa, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que poidan conter os contidos. O Usuario deste sitio web comprométese a respectar os dereitos expostos e a evitar calquera acción que poida prexudicalo, reservando en todo caso á empresa o exercicio de calquera medio ou acción xudicial que lle corresponda en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS

7.1.) Para usar algúns dos servizos, os usuarios deben proporcionar previamente determinados datos persoais. Para iso, a empresa procesará automaticamente os datos persoais de conformidade co Regulamento xeral de protección de datos 2016/679, do 27 de abril de 2016. Para iso, o usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais (POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS), así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, segundo o previsto nas condicións definidas na Política de protección de datos presentada na web.

8.- DURACIÓN E TERMINACIÓN

8.1.) A prestación do servizo deste sitio web e dos demais servizos teñen en principio unha duración indefinida. Non obstante, a empresa pode rescindir ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa posible, a empresa anunciará a finalización ou suspensión da prestación do servizo determinado.

9.- FORZA MAIOR

9.1.) A empresa non será responsable en caso de imposibilidade de prestar servizo, se isto se debe a interrupcións prolongadas do subministro eléctrico, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno. , e en xeral todos os casos de forza maior.

10.- COOKIES EMPREGADAS NESTE SITIO WEB

10.1.) Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos, procedemos a detallar o uso das cookies feitas por este sitio web para informalo o máis exactamente posible. Cando un usuario navega pola páxina, utilízanse cookies. As cookies son un mecanismo para recompilar información que a Páxina transfire automaticamente ao disco duro do ordenador do Usuario, co fin de copiar datos sobre a visita e navegación realizadas polo Usuario na Páxina. As cookies só están asociadas a un usuario anónimo e ao seu ordenador e non proporcionan por si mesmas nin o nome nin o apelido nin os datos que identifican ao usuario. As cookies teñen un período de validez diferente segundo o uso e que varía desde a duración da sesión de navegación ata varias semanas. As cookies empregadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler ficheiros de cookies creados por outros provedores, nin poden ofrecer información a persoas alleas. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para que se lle notifique na pantalla a recepción de cookies e impida a instalación de cookies no seu disco duro. Consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o sitio web do CEO, non é necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas, sen prexuízo de que neste caso a navegación por determinados sitios da páxina non sexa óptima.

11.- LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

11.1.) Os presentes termos legais réxense pola lei española. Na medida que a lei o permita, as partes renuncian expresamente a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, acordan someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais onde se sitúe a razón social.